Cargo

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i zagranicznym

Ubezpieczenie obejmuje wszelkiego rodzaju mienie i towary przewożone w Kraju i na Świecie transportem wykonywanym na podstawie umowy przewozu mienia przez przewoźnika zawodowego (transport obcy) lub transportem własnym.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

  • Ubezpieczeniem objęte jest mienie przewożone wszelkimi środkami transportu na całym Świecie
  • Ubezpieczenie obejmuje wszystkie fazy przewozu wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi mienia i jego składowaniem przejściowym trwającym nie dłużej niż 14 dni na trasie transportu. Dodatkowo może być objęty również okres dokonywania załadunku lub wyładunku
  • Ubezpieczenie mienia przewożonego transportem obcym może być zawarte w zakresie podstawowym, rozszerzonym lub pełnym

Zobacz inne ubezpieczenia

Partnerzy

GENERALI Ubezpieczenia ERGO HESTIA Allianz UNIQA WARTA HDI WIENER COMPENSA PZU