Domów i mieszkań

Ubezpieczenie domu i mieszkania zapewnia ochronę nieruchomości wraz z elementami stałymi i mieniem ruchomym. Przedmiotem ubezpieczenia są:

 • dom jednorodzinny
 • mieszkanie, rozumiane jako część budynku wielomieszkaniowego, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż)
 • mienie ruchome należące do Ubezpieczającego
 • stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego

Domy jednorodzinne, mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

 • pożaru
 • uderzenia pioruna
 • wybuchu
 • upadku statku powietrznego
 • zalania
 • huraganu
 • gradu
 • powodzi
 • spływu wód po zboczach
 • osunięcia się ziemi
 • zapadania się ziemi
 • lawiny
 • naporu śniegu
 • dymu i sadzy
 • upadku drzewa
 • uderzenia pojazdu

Ponadto mienie ruchome i stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

 • kradzieży z włamaniem
 • rozboju

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.

Zobacz inne ubezpieczenia

Partnerzy

GENERALI Ubezpieczenia ERGO HESTIA Allianz UNIQA WARTA HDI WIENER COMPENSA PZU