Domków letniskowych

Ubezpieczenie domu letniskowego zapewnia ochronę nieruchomości wraz z elementami stałymi i mieniem ruchomym. Przedmiotem ubezpieczenia są:

 • dom letniskowy wraz z towarzyszącą mu zabudową (budynki gospodarcze, ogrodzenie działki, obiekty małej architektury)
 • mienie ruchome znajdujące się w zabudowaniach np. meble, sprzęt zmechanizowany, audiowizualny, turystyczny i sportowy, zapasy gospodarstwa domowego, odzież, narzędzia gospodarcze, drobny inwentarz żywy (zwierzęta i ptactwo domowe)
 • stałe elementy domu letniskowego lub budynku gospodarczego do których zalicza się min. wbudowane meble, drzwi, okna,piece, kominki, elementy urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

 • pożaru
 • uderzenia pioruna
 • wybuchu
 • upadku statku powietrznego
 • huraganu
 • powodzi
 • gradu
 • osunięcia się ziemi (niespowodowanego usuwaniem ziemi na stokach przez człowieka)
 • zapadania się ziemi
 • lawiny
 • zalania, powstałego m.in. wskutek:
  • wydostania się wody, pary lub płynów w wyniku uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej
  • wydostania się wody z urządzeń domowych na skutek ich awarii (pralki, wirówki lub zmywarki)
  • cofnięcia się wody i ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej
  • pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej
  • zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych w postaci deszczu, topniejącego śniegu lub gradu

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.

Zobacz inne ubezpieczenia

Partnerzy

GENERALI Ubezpieczenia ERGO HESTIA Allianz UNIQA WARTA HDI WIENER COMPENSA PZU