OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni Cię przed roszczeniami osób, którym wyrządziłeś szkodę.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Twoja lub osoby, na której rzecz zawrzesz umowę, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego (prywatnego). Ponadto, ubezpieczenie to zapewnia pokrycie kosztów ochrony prawnej tj. opłacenia obrońcy, biegłych i rzeczoznawców itp.

Główne zalety:

  • Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z czynnościami życia prywatnego
  • Poczucie bezpieczeństwa, że w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, ubezpieczyciel wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie
  • Możliwość wyboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej i dostosowanie do indywidualnych potrzeb Klienta ze względu na szeroki katalog klauzul dodatkowych
  • Ratalny schemat płatności pozwalający dopasować płatności składki do oczekiwań Klienta,
  • Obniżka składki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.

Zobacz inne ubezpieczenia

Partnerzy

GENERALI Ubezpieczenia ERGO HESTIA Allianz UNIQA WARTA HDI WIENER COMPENSA PZU