OC spedytora

Ubezpieczenie od błędów w czynnościach spedycyjnych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest kierowane do osób fizycznych, osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnych, wykonujących zarobkowo drogowy przewóz towarów. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, wynikająca z jego zarobkowej działalności w charakterze przewoźnika drogowego, z tytułu zawartej umowy (odpowiedzialność kontraktowa) o przewóz towarów, zarówno przy użyciu pojazdów własnych, jak i pojazdów podnajętych. W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.

Zobacz inne ubezpieczenia

Partnerzy

GENERALI Ubezpieczenia ERGO HESTIA Allianz UNIQA WARTA HDI WIENER COMPENSA PZU