W podróży

Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą

Adresatem oferty są z jednej strony osoby wyjeżdżające z Polski do pracy, nauki lub turystycznie, z drugiej natomiast przedsiębiorstwa i instytucje, które często delegują swych pracowników za granicę. Ubezpieczenie obejmuje:

  • pokrycie niezbędnych z medycznego punktu widzenia kosztów leczenia ubezpieczonych osób w przypadku nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków
  • odszkodowanie z tytułu trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków

Assistance w podróży

Ubezpieczenie Assistance gwarantuje udzielenie natychmiastowej pomocy w przypadku kolizji, awarii, kradzieży pojazdu lub innych wypadków losowych, które mogą wydarzyć się podczas podróży. Ubezpieczeni mogą otrzymać pomoc bezzwłoczną przez całą dobę, w kraju i za granicą.

Główne zalety:

  • holowania lub naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia
  • pojazdu zastępczego
  • noclegów lub kontynuacji podróży
  • otwarcia samochodu w razie zatrzaśnięcia w nim kluczyków
  • pomocy w razie zgubienia, kradzieży, zniszczenia lub utraty kluczyków
  • dostarczenia paliwa
  • transportu medycznego
  • za granicą: telefonicznego tłumacza, przesyłki części zamiennych, pożyczki na naprawę pojazdu, zastępstwa procesowego, pożyczki na kaucję dla zwolnienia z aresztu.

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.

Zobacz inne ubezpieczenia

Partnerzy

GENERALI Ubezpieczenia ERGO HESTIA Allianz UNIQA WARTA WIENER COMPENSA PZU