Minicasco

Ubezpieczenie minicasco zapewnia wypłatę odszkodowania, gdy Twój pojazd lub jego wyposażenie ulegną uszkodzeniu lub utracie wskutek:

  • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z pochodzącymi z zewnątrz pojazdu zwierzętami lub osobami
  • zdarzeń losowych, np. powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwaniu lub zapadania się ziemi
  • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
  • działania osób trzecich, np. wandalizmu
  • uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz był wymagany potrzebą udzielenia pomocy medycznej
  • kradzieży pojazdu lub jego części

Główne zalety:

  • niska cena - niewielka część kosztów tradycyjnego ubezpieczenia Autocasco
  • proste zasady ubezpieczenia
  • uproszczona i szybka likwidacja szkód

W celu uzyskania precyzyjnych informacji polecamy zapoznać się z tekstem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zamieszczonych na stronach towarzystw ubezpieczeniowych. W celu wyliczenia składki prosimy o kontakt z agentem naszego biura.

Zobacz inne ubezpieczenia

Partnerzy

GENERALI Ubezpieczenia ERGO HESTIA Allianz UNIQA WARTA HDI WIENER COMPENSA PZU